Ceník

Individuální terapie (50 min.) 1000 Kč
Psychologické poradenství (50 min.) 1000 Kč
Online terapeutické sezení (Skype, Meet, 50 min.) 1000 Kč
Individuální terapie v angličtině 1200 Kč
Individual therapy for English speaking clients 1200 Kč
Supervize pro terapeuty 1000 Kč
Zrušit konzultaci je nutné minimálně 24 hodin před domluveným termínem. V opaném případě je nutné sezení uhradit v plné výši. Jsem zapojena do projektu VZP a pojištěnci si mohou nechat proplatit 10 sezení u mě. Více informací naleznete na stránkách VZP u Projektu psychosociální podpory. Případně neváhejte kontaktovat i mě.